Силвиу Думитреску и Мариан Дамян са новите заместник - кметове на Община Гюргево

Силвиу Думитреску и Мариан Дамян са новите заместник – кметове на Община Гюргево

Вчера се проведе заседание на Общински съвет – Гюргево, по време на което общинските съветници гласуваха по 4 точки от дневния ред. Една от тях бе изборът на заместник – кметове. След тайно гласуване по 5 кандидатури бяха определени кои ще са те – Силвиу Думитреску от Националлибералната партия и Мариан Дамян от Pro România. Другите кандидати бяха Йон Драгомир, Александру Владу и Мариан Марою.

Четирима общински съветници положиха клетва по време на заседанието – Силвиу Думитреску, Йонеску Драгош, Петронела Сандулеску, Къталин Фуниеру.

Сподели: