община русе

Симона Христова спечели конкурса за нов началник отдел „Социални дейности“ в Община Русе

С 242 точки и първо място в конкурса за определяне на нов началник на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе е определена Симона Милкова Христова. Втора остана Гергана Пашева с 229 точки. Конкурсът се проведе на 2 февруари тази година. Председател на комисията бе заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев.

Сподели: