русе център

Синдикатите са запознати с проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе

Проведена е работна среща за запознаване на представителите на синдикалните организации с проекта на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе. Изготвено и е внесено предложение до Общински съвет – Русе, което ще бъде разгледано през декември.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение на стореното в ресор „Хуманитарни дейности“.

Разпределени са средствата за корекция по единните разходни стандарти за образователните институции.

Сподели: