"Син Кар Индъстри" търси до 15,6 млн. лева в увеличение на капитала

„Син Кар Индъстри“ търси до 15,6 млн. лева в увеличение на капитала

Съветът на директорите на „Син Карс Индъстри“ АД е решил да увеличи капитала на дружеството. Решението е взето на заседание на управителния орган, което се е състояло в петък, 12 август, съобщава компанията чрез БФБ-София.

В момента капиталът на дружеството е в размер на 20 543 669 лева. Предвижда се капиталът да бъде увеличен на до 34 239 448 лева чрез първично публично предлагане на пазара BEAM, на който е листната компанията, на до 13 695 779 нови, обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции. Всяка от новите акции е с номинал от 1 лев, с право на 1 глас, право на дивидент и на ликвидационен дял съразмерно номиналната стойност. Емисионната стойност на акциите е 1,14 лева, т. е. компанията търси малко над 15,6 млн. лева от пазара.

Сподели: