Системата BG-ALERT ще бъде тествана утре в Русе

Областна администрация – Русе припомня, че утре между 12.00 и 12.30 часа на територията на цялата страна, в т.ч. и в русенско, ще бъде тествана системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Областният управител Данаил Ковачев апелира за спокойствие сред населението на региона, тъй като това е симулация, чиято цел е да е в помощ на координацията при евентуални кризисни ситуации. Целта на тестовете е проверка функционирането на системата и населението да придобие представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства.

В споменатия времеви интервал ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим. Важно уточнение е, че заглавието на прозореца, където се визуализират съобщенията „Сигнал от президента“ / „Presidential alert“ няма връзка с Президентската институция, а текстът е заложен от производителите на операционните системи.

BG-ALERT e предупредителна система за населението за бедствия и извънредни ситуации. Известията ще бъдат получени само и единствено от потребители с мобилни устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast. Тя се разработва съвместно от МВР и Министерството на електронното управление. Целта ѝ е да уведомява за опасности чрез изпращане на тестови съобщения по телефона. Системата се предвижда официално да заработи от началото следващата година.

Съобщението, което ще получават абонатите на мобилните оператори, е с определен надпис в зависимост от версията на операционната система на устройството, а звукът – специфичен, по стандарт, така че да привлече вниманието предвид важността на тези съобщения. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.

След провеждането на тестовете има възможност за обратна връзка чрез анкета. Чрез допитването до хората се цели да се провери ефективността на системата BG-ALERT, както и да се разбере до каква част от населението ще могат да достигат изпратените съобщения.

Сподели: