https://rousse.info/система-за-мониторинг-на-качеството-н/

Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух заработи в Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Русе създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като изгради затворена система, която комуникира със сървърите на Министерство на околната среда и водите и визуализира данните в реално време от измервателната станция на територията на град Русе.

Информация относно състоянието на атмосферния въздух и метеорологичните параметри на територията на Община Русе ще се оповестяват ежедневно чрез изградената система и уеб базиран информационен портал за мониторинг на околна среда. Данните за състоянието на атмосферния въздух ще постъпват в реално време в националната база данни в Изпълнителната агенция по околна среда и на интернет страницата на Община Русе. Информацията ще бъде достъпна и чрез електронни информационни табла, разположени пред сградатата общинска администрация на площад „Свобода“ №6 и пред сградата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №1.

улица Котовск

На електронните информационни табла ще се визуализира информация за всеки отделен показател на качеството на атмосферния въздух – характеристика, източници и пределно допустими концентрации, след което ще се показва графика с количеството измерени емисии.

Сподели:

Още новини от деня