СКБД „Дунав“ – Сливо поле получи за безвъзмездно ползване общинска страда за тренировки

Общински съвет – Сливо поле учреди безвъзмездно право на ползване на масивна едноетажна сграда със застроена площ 222 кв.м., представляваща зала за тренировки по борба, построена в урегулиран поземлен имот I-32, в кв.5 по регулационния план на град Сливо поле с площ на урегулирания поземлен имот 1192 кв.м. в полза на Сдружение „Спортен клуб по борба и джудо – Дунав“ със седалище и адрес на управление град Сливо поле за срок от 10 години.

Сподели:

Още новини от деня