Сключени са договори по Програма „Спорт 2022“, с която ще бъдат подпомогнати над 60 спортни клуба

Сключени бяха договори по Програма „Спорт 2022“, с която ще бъдат подпомогнати над 60 спортни клуба.

Подписани бяха договори с одобрените за финансиране контрагенти по Програма „Култура“ на Община Русе, с помощта на която ще се реализират 24 творчески проекта и 4 фестивала.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“.

Сподели: