Скромен протест срещу продажбата на земя на чужди граждани в Русе сега

Скромен е протестът срещу продажбата на земя на чужди граждани в Русе сега….

Код на новината : *120340.html

    

Сподели: