Скъсана връзка между местната власт и гражданите бе основният проблем, от който се жалваха жителите на Русенска област на областния управител

Скъсана връзка между местната власт и гражданите бе основният проблем, от който се жалваха жителите на Русенска област на областния управител

Недобрата връзка между гражданското общество и местната власт, както и множество битови проблеми бяха сред поставените въпроси по време на поредния приемен ден на областния упраивтел Борислав Българинов. Д-р Капка Иванова в качеството си на общественик и гражданин и Ралица Иванова, която е директор на Център за подкрепа и личностно развитие „Д-р Пангелов“ в град Две могили запознаха областният управител с проблем, засягащ дейността на институцията, а именно гласуваният и приет от Общинския съвет на града с 58% по-малък бюджет за следващата учебна година. Според част от гражданите кметът на населеното място е резюлирал бюджет в размер, който сам е преценил без да се допита до директора на центъра, която от своя страна дори не е била изслушана, за да защити идеите си. Предложението на г-жа Иванова за бюджета на щатните бройки за 2022/2023 г. е входирано по канален ред както всяка година, обаче се оказва, че не е достигнало до Общинския съвет, а се разглежда и приема единствено това представено от кмета на града, което е с размер от 40 000лв. До сега центърът е разполагал с близо 100 000 лв годишно, които са били достатъчни да извършва дейностите си и да възпитава десетки деца, които да носят не само държавни, но и европейски и световни титли. Според жалбоподателите по време на сесията на Общински съвет са били изречени некоретни твърдения относно статута на центъра и финансирането му. Засегнато е било и достойнството и уменията на преподавателите. Към подадената в Областна администрация жалба е приложена и подписка от родители и граждани в подкрепа на центъра.

Оказва се, че решението е напълно законосъобразно, а преценката за бюджета е в ръцете на експертите от Общината и кмета, а след това и на общинските съветници. Областната администрация може да контролира законосъобразността, но не и целесъобразността на взетите от общините и общинските съвети решения. Борислав Българинов посъветва гражданите да се обърнат към Регионално управление на образованието – Русе, които след това евентуално да отнесат въпроса към Министерство на образованието и заяви, че Областната управа ще събере всички данни от обсъждането, решенията на комисиите и Общинския съвет, за да могат да бъдат предоставени при нужда. „Всички се опитваме да спечелим войната срещу неуките.“ каза Българинов и увери, че приоритет на неговото управление са младите и качественото им образование.

Не липсваха и сигнали за препълнени контейнери и съответно липса на редовно сметосъбиране. Имаше оплаквания от шум от съседи и от неспазване на противоепидемичните мерки на обществени места. Поискано бе и съдействие от Българинов за намиране на работа.

Сподели: