булрис

Следим трафика по Дунав с последно поколение технологии

Близо 20% е ръстът в интензитета на работа на Речната информационна система (БУЛРИС) по отношение на преминалите и извършили дейност кораби през българския участък на река Дунав за първите 8 месеца на 2022 г. в сравнение със същия период на предходната. Само до 31 август тази година преминалите плавателни съдове са над 7 200, а маневрите между корабните места в пристанищата по поречието на Дунав, които са обработили операторите на БУЛРИС, са над 29 000. В пристанище Русе обработените маневри са над 8 700.

Системата БУЛРИС, функционираща в пълния ѝ обхват, е открита от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) на утрешния ден (10 септември) преди 7 години. Тя осигурява среда за обмен на статични и динамични данни, свързани с безопасната работа на корабоводителите, сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда по цялото българско поречие на Дунав.

Следвайки хода на постоянно развиващите се технологии и на увеличаващите се очаквания за строго специализирана навременна информация, ДППИ непрестанно надгражда и разширява обхвата на предоставяните от БУЛРИС услуги. Сред последните иновации е системата за визуализация на корабния трафик (VTT), предоставяща допълнителни възможности за получаване на информация за актуални известия до корабоводителите (NTS), за виртуални навигационни знаци (AtoN-и), актуални и прогнозни хидрологични и метеорологични сведения.

Стъпка в усъвършенстването на Речната информационна система, изпълнена от ДППИ съвместно с партньори от 13 европейски държави, е разработването и внедряването на единна европейска платформа за достъп до информация за вътрешните водни пътища EuRIS и система за електронно докладване (CEERIS). Двете разработки са резултат от работата по проект RIS COMEX. Достъпна за потребителите е и услугата Single Window по река. За подпомагане работата на отговорните институции е разработена и система за следене на несамоходните съдове. С помощта на специализирания моторен катер БУЛРИС, оборудван с многолъчев ехолот, който заснема профила на речното дъно, ежегодно се извършват и обследвания в българския участък на р. Дунав.

Сподели: