Следят нивата на водоемите в Русенска област, очакват се резултатите от проверката на хидротехническите съоръжения

Следят нивата на водоемите в Русенска област, очакват се резултатите от проверката на хидротехническите съоръжения

Областният управител на Русе Анатоли Станев разпореди на дежурните към Областния съвет по сигурност и управление при кризи да му предоставят информация в максимално кратки срокове при евентуално покачване нивото на водоемите и реките в региона. Към момента Станев получава такава информация ежедневно. Мярката е изцяло превантивна, като нейното въвеждане е продиктувано от предстоящия летен сезон и типичните за него по-обилни валежи.

Въведен е и постоянен режим на следене на метеорологичната прогноза и комуникация с Националния институт по метеорология и хидрология и с Метеорологичния център на Военновъздушните сили на Република България. Целта е на база предоставените данни и изготвените прогнози да се предприемат максимално адекватни и навременни мерки при евентуално повишаване риска от преливане на някои от водоемите или реките в Русенско. За сега такъв няма. Количеството на водата в язовирите е между 25 и 75%, което означава, че те разполагат с достатъчно свободен обем. Колкото до речните нива, те също са далеч от котата за преливане.

Последната извършена проверка от миналата 2021 година сочи, че язовирите на територията на областта са в добро техническо състояние и не застрашават населени места или обработваеми площи. Няма и изграждане на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на хидротехническите обекти, които да затрудняват по някакъв начин нормалната им експлоатация. Припомняме, че в Русенско общият брой на язовирите е 14 като 11 от тях са общинска собственост, два („Баниска“ и „Бойка“) се управляват от „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав, а един е частна собственост– става дума за язовир „Каран Върбовка“. Що се касае до речните корита, то на някои места дигите са обрасли с дървесна и храстовидна растителност. Обсъждат се дейности за възстановяване и обезпечаване проводимостта на реките, което ще ограничи и минимизира негативното въздействие на водите. Резултатите от първата за тази година проверка се очаква да станат ясни до края на тази седмица.

В днешната среща участва и заместник областният управител на Русе Людмил Христов.

Сподели: