След НВО на четвъртокласниците: Русенска област е на десето място в страната

След НВО на четвъртокласниците: Русенска област е на десето място в страната

Резултатите от провелото се национално външно оценяване на четвъртокласниците в Русенска област я нареждат на 10 място в цялата страна. Това съобщи днес началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева. 1730 са явилите са на НВО от общо 50 училища в Русенска област. 98 % от всички ученици са се явили на този вид оценяване. 1704 са проверили знанията си по български език и литература, а 1699 – по математика. „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“ са били предмети, по които са се явили съответно 1704 и 1702 деца.

Резултатите (приравнени към 100 т.) показват следното:

БЕЛ – 76,24 (Мн. добър 5.05)

Математика – 76,10 (Мн. добър 5.03)

Човекът и обществото – 77,50 (Мн.добър 5.25)

Човекът и природата – 81,85 (Мн.добър 5.33)

Среден успех – 77,92 (Мн.добър 5.13)

22 % от учениците са получи отлични оценки по български език и литература, 60 % – много добри, а 18 – добри. 28 % от учениците имат отлични оценки по математика, 42 % – много добри, а добри – 28 %. Тук средна оценка са получили 2 % от децата.

Резултатите са съпоставими със средните за страната. Резултати над 75 т. показват много добра степен на овладяване на проверяваните знания и умения.

При сравнение с предишните 2 поредни години се наблюдават по-високи резултати по БЕЛ и лек спад по другите учебни предмети в сравнение с предходната година. Налице е тенденция за устойчивост на постигнатите добри резултати от обучението в начален етап – над 75% постижимост на проверяваните знания и умения.

Най-ниски резултати са показали учениците, за които майчиният език е ромският. Тези ученици покриват едва половината от общообразователния минимум от знания и умения по БЕЛ и математика. Това е показател за сериозни пропуски в овладяването на учебното съдържание в края на началния етап и ще рефлектира негативно в следващия образователен етап. Запазва се тенденцията от предходните години момичетата да постигат по-високи резултати от момчетата и по четирите учебни предмета.

Перспективите са следните:

Национално равнище:

 – промяна на философията на НВО в IV клас и оптимизиране на формата на НВО – задачи с различна трудност и с практическа значимост, работа с лист за отговори, промяна на начина на оценяване и усъвършенстване на информационната система за въвеждане на данните.

Регионално равнище:

      – анализ на резултатите, методическа подкрепа и създаване на регионални политики.

Училищно равнище:

– изработване на училищни планове с мерки за преодоляване на пропуските по учебните предмети;

– прецизиране на дейностите в часовете за допълнителна и консултационна работа.

Сподели:

Още новини от деня