Сливополски десетокласници се учиха да реагират при земетресение, наводнение, пожар и пр.

Сливополски десетокласници се учиха да реагират при земетресение, наводнение, пожар и пр.

Днес, 29.06.2022 година, се проведе теоретико – практически занятия с учениците от десети клас в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Сливо поле, съгласно Указание на МОН. Кризисната обстановка при която се проведоха занятията беше „Земетресение, съпроводено от буря и дъжд с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности“. Учениците, които взеха участие в демонстрацията показаха добра подготовка и отлични познания в областта на защитата на населението при бедствия и аварии.

Сподели: