Служителите на ОДМВР-Русе вече реализират редица мерки за безопасност за откриването на новата учебна 2018/2019

В началото на новата учебна година най-малките ученици – първокласниците за пръв път ще отиват и ще се връщат от училище, а децата от началния курс и по-горните класове ще се наложи отново да се адаптират след ваканцията, през която са загубили навици и рефлекси за безопасно придвижване по оживени улици. Затова трябва да се насочи вниманието на хората за предпазване от навлизане в рискови ситуации, за изграждане на защитно поведение, както на водачите и възрастните, които се грижат за сигурността на децата и юношите, така и на самите малолетни и непълнолетни участници в движението.

С цел гарантиране сигурността на учениците и техните родители, както и за опазване на обществения ред в и около учебните заведения традиционно полицията предприема мерки преди, в началото и през цялата учебна година.

Служителите на ОДМВР-Русе вече реализират редица мерки за безопасност за откриването на новата учебна 2018/2019 година. Изготвен е план с конкретни дейности за провеждането на специализирана полицейска операция Акция на полицията „Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя“, който се изпълнява от всички подразделения със заповед на директора на ОДМВР – Русе. Акцията е за територията на цялата страна и ще продължи до края на месец септември.

От 24 до 30 септември 2018 година ще се проведе „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“, а 29 септември е определен като Ден на превенцията. На този ден в гр. Габрово ще се проведе и традиционният ХХVІ Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2018“.

Сподели:

Още новини от деня