Служителите на ОП „Паркстрой-Русе“ работят активно по залесителната програма на общината за 2023-2024 г.

Служителите на ОП „Паркстрой-Русе“ работят активно по залесителната програма на общината за 2023-2024 г.

Служителите на ОП „Паркстрой-Русе“ работят активно по залесителната програма на общината за 2023-2024 г. Днес бяха засадени десетки туи за свежия облик на кръговото кръстовище пред сградата на ОД на МВР – Русе.

Сподели: