Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 проверки за незаконно строителство

Служителите на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ ежедневно извършват огледи и проверки по молби, жалби и сигнали от граждани и държавни институции. Служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са 12 разрешения за строеж.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за свършеното в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминалата седмица.

Сподели: