Служителите на СЗ „КООРС“ вече съставят и електронни фишове

Служителите на СЗ „КООРС“ вече разполагат със служебни таблети с инсталирана пълна база данни за регистрираните МПС и техните собственици. По този начин ще се повиши значително ефективността в дейността им и ще се осигури автономна възможност за установяване на нарушители и от други региони на страната. Работата с таблетите ще оставя следа за извършените от съответния служител справки и те ще се съпоставят с издадените след това фишове и актове.

Във връзка с обработката на лични данни и тяхната защита служителите са инструктирани в съответствие с нормативната база, запознати са със Закона за защита на личните данни, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 27 април 2016 година.

Оборудването на служителите на СЗ „КООРС“ с новите електронни устройства е на основание заповед на кмета на Община Русе съобразно чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. Според нея те са определени за лица за контрол по ЗДвП, в това число за налагане на административни наказания с акт и фиш за неспазване правилата за паркиране.

сн. Архив

Сподели: