Служителите от Областна администрация - Русе преминаха обучение как да реагират при пожар

Служителите от Областна администрация – Русе преминаха обучение как да реагират при пожар

Главният секретар на Областна администрация Русе Симеон Иванов заедно с инспектор Димитър Балтаджиев от фирма „Саламандър 911“ ООД проведоха обучение на служителите от Областната управа за защита и действие по време на пожар.

„В съвременното технологично общество винаги възникват критични ситуации, за които сме принудени да бъдем подготвени и да отреагираме своевременно. Превенцията на риска е от особено значение за нашите правилни действия! Въпреки че при нас няма производствени процеси, също има опасност от възникване на пожари. Именно затова днешното обучение е от особена важност!“ заяви Симеон Иванов.

По време на обучението екипът на Областна администрация Русе беше детайлно запознат с действията, които трябва да се предприемат от тяхна страна при евентуален пожар. Сред темите, които бяха разгледани са: какви са необходимите действия при пожар на открито, закрито или в автомобил.

Акцент беше поставен върху създаването на необходимата организация за спасяване и оказване на помощ на пострадали и ранени.

Не по-малко внимание беше отделено на механизма на функциониране на сигнално-известителната техника и прилагането на плана за евакуация.

Всички присъстващи бяха запознати с различните видове пожарогасители и тяхното предназначение, както и с начина им на използване, който беше демонстриран от водещия на обучението.

В занятието участва и експертът по отбранително-мобилизационната подготовка в администрацията Тодор Карагьозов.

Сподели:

Още новини от деня