Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

Служители на Община Русе взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова

Служители на Община Русе взеха участие в работна среща с министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, която се осъществи по покана на НСОРБ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с продължаване на предоставяне на интегрирани здравни социални услуги, увеличаване средствата и потребителите по процедура „Топъл обяд“.

Подписано бе допълнително споразумение за удължаване с 3 месеца /15.02.2024 г. – 14.05.2024 г./ срока на проект „Грижа в дома в община Русе“.

Приети са месечните технически и финансови отчети от доставчиците на социални услуги.

Проведен е конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ на територията на oбщина Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговия екип по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: