Служители на Община Русе взеха участие във форум за правата на интелектуална собственост

Служители на Община Русе взеха участие във форум за правата на интелектуална собственост и обучение по право на интелектуална собственост и географски указания за културно наследство и културен туризъм. В рамките на събитието бяха разгледани актуални теми като 3D дигитализация, права на интелектуална собственост, защита на авторски права, както бяха представени и добри практики от Русе, България и Европа.  Събитието е част  от 17-то издание на Уикенд туризъм. Участието в обучението ще допринесе за подобряване управлението на културното ни наследство и при изпълнението на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: