Нерегламентирано_сметища

Служители на Община Русе следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Нарушителите ще плащат големи глоби

Солидна глоба грози нарушителите, които изхвърлят неправомерно отпадъци извън контейнерите за смет. Санкцията е от 300 до 1 000 лева за граждани и от 1 500 до 5 000 лева за юридически лица.

Контролът и установяването на нарушителите се извършва от общинския отдел „Екология“, а  видеокамери са монтирани на места, където най-често са установени подобни нарушения.

Камерите се наблюдават в реално време от Центъра за видеонаблюдение към Община Русе, а кадрите се изпращат в полицията за разкриване на извършителите.

Инспекторите от Отдел Екология към Община Русе са съставили множество актове след подадени сигнали за замърсяване и продължават да санкционират нарушителите. Налагането на глобите има за цел да ограничи до минимум изхвърлянето на различни отпадъци извън контейнерите, най-често едрогабаритни и строителни.

Сподели: