Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ инспектираха състоянието на пенсионерските клубове и Гребната база в Николово

Служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ инспектираха състоянието на пенсионерските клубове и Гребната база в с. Николово. Предвидено е да бъде извършен текущ ремонт на обектите, който ще стартира в следващите седмици.

Направени са огледи на покрива на Пленарна зала в Община Русе, както и в сградата, която се използва от школата за деца художници към ОбДЦКИ при Община Русе. Компрометираните участъци ще бъдат ремонтирани при благоприятни климатични условия и след финализиране на необходимата документация.

Извършени са 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са 2 акта за установяване на административно нарушение за незаконно строителство.

Издадени са 6 разрешения за строеж и бяха одобрени 5 подробни устройствени плана.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Строителство и устройство на територията“ през отминаващата седмица.

Приключи ремонтът на детска площадка в двора на ДГ „Чучулига“ 2.

Сподели: