Служителка от кметското наместничество в Церовец е осъдена условно

Н.Н. К. получи от Районния съд в Русе наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от 3 години. Тя е лишена от право да заема длъжност, свързана с административно обслужване, гражданско състояние и гражданска регистрация на лица за срок от една година и половина.

Н., която работи в кметско наместничество ***, се призна за виновна в това, че е осъществила:

На 05.10.2011 година в село Церовец, общ. Иваново, обл. Русе, в съучастие с И.Б.П., като извършител, подбудена и подпомогната от И.Б.П.от гр. Русе, в качеството си на длъжностно лице – младши специалист ГРАОИГ в кметско наместничество ***, общ. Иваново, обл. Русе, в кръга на службата си съставила официален документ -Удостоверение за наследници № 22/05.10.2011 г. относно лицето П.Н.К., в който удостоверила неверни обстоятелства, като вписала, че наследниците на П.Н.К. са само Н.П.Н./починал/, Н.Н.Д./починала/, И.Д.И., К.Н.Д., П.Н.П./починал/, М.К.П./починала/ и С.Н.Д., а не вписала другите наследници – В.П.Н./починала/ и синовете и В.И.С.и Ц.И.С., с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства.

На 20.04.2010 година в село Церовец, общ. Иваново, обл. Русе, сама, в качеството си на длъжностно лице – младши специалист ГРАОИГ в кметско наместничество ***, общ. Иваново, обл. Русе, в кръга на службата си, съставила неистински частен документ в частта на подписа за „ декларатор“- Молба декларация за наследници от 20.04.2010 година, на която бил придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицето К.П.П., и го употребила пред Кметско наместничество – ***, за да докаже, че съществува правото на К.П.П. да иска издаването на Удостоверение за наследници на П.Н.К.

На 05.10.2011 година в село Церовец, общ. Иваново, обл. Русе, сама, в качеството си на длъжностно лице – младши специалист ГРАОИГ в кметско наместничество ***, общ. Иваново, обл. Русе, в кръга на службата си, съставила неистински частен документ в частта на подписа за „ декларатор“ – Молба декларация за наследници от 05.10.2011 година, на която бил придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицето К.П.П., и го употребила пред Кметско наместничество – ***, за да докаже, че съществува правото на К.П.П. да иска издаването на Удостоверение за наследници на П.Н.К.

Сподели:

Още новини от деня