умбал канев русе обща снимка

Сменят съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе

Извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД – Русе ще се проведе на 11 октомври тази година в заседателната зала на лечебното заведение. Предстои освобождаване на настоящия съвет на директорите в лицето на Иван Стоянов, Йосиф Новаков и Росен Радев. Ще бъде избран нов съвет на директорите в лицето на Росен Радев, Ирина Георгиева и Александър Парашкевов. Мандатът им ще бъде тригодишен. Две средни месечни работни заплати в лечебното заведение ще е размерът на трудовото възнаграждение на членовете на съвета, на които няма да бъде възлагано управлението.

Сподели: