Смесената българо-румънска земеделска работна група ще заседава в Гюргево на 7 ноември

Експерти в областта на земеделието ще се съберат отново на 7 ноември в Гюргево на поредното заседание на Смесената българо-румънска земеделска работна група. Организатори на срещата са Окръжен съвет – Гюргево, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус”, Областна администрация Русе и Асоциация „Еврорегион Данубиус”. По време на срещата ще бъде представено развитието на туристическия потенциал чрез усвояване на структурните фондове за опазване на биологичното разнообразие …

Код на новината : *119862.html

    

Сподели: