Смирненски има нов герб и знаме

Смирненски има нов герб и знаме

Преди месец общинските съветници във Ветово подкрепиха докладна записка от кмета на село Смирненски във връзка с проявен интерес и инициатива на кметство Смирненски, ръководени от чувство за патриотизъм, изразяват желанието на местните жители да имат собствен герб и знаме. Настоящият проект за герб е в кръгла форма, отстрани с 2 златни короновани лъва и синьо поле. По средата има 3 златни класове, които символизират единството, плодородието и щедростта, характеризиращи селскостопанския облик на селото. Под лъвовете по средата е поставена зъбно колело със сив цвят – символ на прогреса. Кръгът отстрани е заобиколен от българското знаме. Най – отдолу е изписано името на населеното място. Знамето на Смирненски е в син цвят, като в средата е гербът.

Смирненски има нов герб и знаме
Сподели: