Снежнобял коледен град се появи в ОУ "Васил Априлов" - Русе

Снежнобял коледен град се появи в ОУ „Васил Априлов“ – Русе

Снежнобял коледен град огрян от светлини сътвориха учениците от VIа, VIб клас на ОУ „Васил Априлов“ – Русе и клуб за занимания по интереси „Творческа работилница“. В интегрирани STEM уроци учениците приложиха знанията си по математика, информационни технологии, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, за да изградят 3D проект на урбанизирана среда под надслов „Коледен град“. В учебните часове и в дейностите по интереси работата по проекта бе ръководена от учителски STEM екип с участието на М. Тодорова, Д. Стефчова, Р. Маркова и Д. Джуров.

Сподели: