снц божурите 3

СНЦ „Божурите“ представи проект „NEETsLAB – менторство чрез иновации – мисия възможна“

На 28 ноември 2019г. в хотел Дунав, гр. Русе бе проведена кръгла маса в изпълнение на проект № BG05M9OP001-4.003-0021 „NEETsLAB – менторство чрез иновации – мисия възможна“, финансиран по процедура „Транснационални партньорства“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В качеството си на бенефициент по проекта, СНЦ „Божурите“ представи проект „NEETsLAB – менторство чрез иновации – мисия възможна“, чиято основна цел е Въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи за решения на общи проблеми, в сферите на пазара на труда и социално включване на NEETs чрез трансфериране на една социална иновация и разработване на едно ново решение (модел).

снц божурите 2

На събитието присъстваха представители на партньора по проекта – Югоизточен университет за приложни науки ХАМК, Финландия, представители на социални услуги от гр. Русе, представители на ДРСЗ и Дирекция „Бюро по труда“, Областен информационен център,  представители на целевите групи и други заинтересовани страни.

Бе представена социалната иновация за работа с групата на NEETs “Matti – Men’s journeys to work”, която бе трансферирана от финландския партньор по проекта.

снц божурите 1

Събитието предизвика особен интерес сред участниците, поради което бе проведена дискусия за обмен на идеи и опит от страна на присъстващите с цел постигане на максимални резултати от проекта.

Проект BG05M9OP001-4.003-0021 „NEETsLAB – менторство чрез иновации – мисия възможна“

Сподели:

Още новини от деня