върбан войвода паметник

СНЦ „Развитие на социалния капитал“ организира и проведе обществена инициатива по проект

СНЦ „Развитие на социалния капитал“ организира и проведе обществена инициатива по проект № BG05M9OP001-4.003-0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
С най-учтивата подкрепа на Община Две могили и кметския наместник на с. Широково бе почистен войнишкият паметник, изграден в почит към Върбан войвода, както и чешмата пред кметството.

В инициативата се включиха заети лица в Център за устойчиво развитие, изграден към СНЦ „Развитие на социалния капитал“, доброволци, местни жители. Гости на събитието бяха г-н Георги Великов – Зам. Кмета на Община Две могили, който разясни за неразкрития все още туристически потенциал, който има общината, и г-н Петър Петров – почетен председател на Общинския съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, който изнесе кратка беседа за историческите събития, увековечени чрез множеството войнишки паметници, изградени в памет на загиналите герои.

Чрез тази инициатива се осъществи възможността на присъстващите да се запознаят и да се свържат за малко с предците си.

сн. FB Родинознание

Сподели:

Още новини от деня