Собственик на русенско заведение е санкциониран от МВР поради силна музика

Административнонаказателното производство срещу С. В. С. е започнало със съставянето на АУАН № 336 / 13.10.2018 г. за нарушение на чл. 64, ал. 4 ЗМВР, тъй като на 13.10.2018 г. около 01:20 часа в град Русе, ул. „Хр.Г.Данов“ № 5, при извършена полицейска проверка от униформени служители било установено, че не изпълнявал писмено полицейско разпореждане № 1882 р-16234 от 18.12.2017 г., да не допуска като собственик на заведение „Roots and Culture“ вдигането на шум и нарушаването на спокойствието на обитателите от съседните жилищни сгради, пускайки силна музика за времето от 23:00 до 06:00 часа. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното наказателно постановление.

Неоснователен е доводът, че нормите на превишаване на шум не са били установени с техническо средство. В случая е постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина. Наред с това полицейските служители, които посетили заведението са установили наличието на силна музика от заведението. При така изложеното, съдът достига до извод, че спокойствието на обитателите от съседните жилищни сгради е било нарушено.

Наказващият орган е наложил това наказание в предвидения от закона максимален размер, като по този начин се съобразил с нормата на чл.27 от ЗАНН. Видно от показанията на полицейските служители разпитани като свидетели по делото, не се касае за инцидентен и изолиран случай. Многократно са постъпвали сигнали за нарушаване на времето за покой, което налагало и съответните посещения от страна на органите на МВР, респективно и отправяне на покани за намаляване силата на пуснатата в заведението музика.

Районен съд – Русе потвърди Наказателно постановление № 336 / 19.10.2018 год. на началника на сектор „ОП” при Първо РУП към МВР – гр. Русе, с което на С. е наложена санкция в размер на 500 лева.

Сподели:

Още новини от деня