Проведе се поредната акция, по време на която са поставени стикери на 30 излезли от употреба МПС в Русе

Собствениците на 72 изоставени автомобила в Русе имат краен срок за преместването им от градските улици + списък

Време за прочитане: 3 мин.

Община Русе приканва собствениците на 73 излезли от употреба моторни превозни средства, на които на 18 март бе сложен стикер с предписание, да ги преместят до 2 април от градските улици, паркинги и тротоари.

Съгласно промените в общинската Наредба 15 автомобилите с незаверен знак за технически преглед не трябва да престояват на терени общинска или държавна собственост. Получилите предписание следва да бъдат отстранени от терена в 14 дневен срок. Ако срокът не бъде спазен, колата ще бъде принудително преместена с паяк на паркинга  за  излезли  от  употреба  МПС на бул. „Тутракан“ №23 в Русе. Собствениците, които потърсят автомобилите си в тримесечен срок, ще трябва да заплатят 4 лв. такса за ден престой и 30 лв. за репатриране.

Ако след това се установи, че превозното средство отново е на място общинска или държавна собственост, автомобилът ще бъде предаден за разкомплектоване и не подлежи на връщане, а санкцията е в двоен размер.

Пълния списък на автомобилите, които до 2 април следва да бъдат преместени, ще откриете в таблица.

КВ. „ЦВЕТНИЦА“
МАРКАРЕГ. НОМЕРПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТПМЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
1.ФордР 1324 РН10 м. 2018 г.до бл. „Охрид“
2.ДеуР 9955 ВР4 м. 2017 г.
3.ПежоР 4391 ВА7 м. 2013 г.до бл. „Ниш“
4.ФиатР 9163 АН1 м. 2013 г.
5.ФиатР 2684 РХ11 м. 2019 г.до бл. „Скопие“
6.ХондаР 7333 ВМ12 м. 2018 г.между бл. „Скопие“ и „Ниш“
7.МаздаВТ 5821 ВН9 м. 2019 г.
8.РеноР 5341 ВТ5 м. 2020 г.между бл. „Огоста“ и „Вит“
9.БМВР 9578 АХ10 м. 2017 г.между бл. „Лом“ и „Вит“
10.ФолксвагенР 6786 ВА8 м. 2014 г.зад бл. „Хемера“
11.ФиатР 4126 ВВ5 м. 2018 г.пред бл. „Колкотница 1“
12.ФолксвагенР 3697 РХ7 м. 2020 г.
13.НисанР 7291 АХ6 м. 2016 г.
14.ФордР 3183 ВС10 м. 2020 г.
15.СеатБез рег. номер11 м. 2017 г.
16.АудиР 0446 АХ8 м. 2020 г.
17.МаздаЕН 0878 ВР9 м. 2020 г.
18.ХюндайР 5940 КК12 м. 2019 г.
19.Фолксвагенбез рег. номер5 м. 2020 г.до зала по борба Локомотив
20.ФолксвагенР 1091 РС11 м. 2020 г.до бл. „Ангара“
21.Фиатбез рег. номер9 м. 2018 г.
22.ОпелР 2383 АР7 м. 2018 г.
23.ФиатР 9170 РС2 м. 2020 г.до бл. „Лена“
24.МосквичР 3331 ВА12.2012 г.пред бл. „Леон Таджер“
25.ФолксвагенР 2709 АХ9 м. 2016 г.
26.ОпелР 6341 КА10 м. 2020 г.зад бл. „Леон Таджер“
27.МерцедесР 9956 ВР06.2016 г.
28.РеноР 1890 АХ6 м. 2019 г.пред бл. „Трансстрой“
29.Опелбез рег. номер8 м. 2018 г.до бл. „Трансстрой“
30.СеатР 1650 АК8 м. 2013 г.
31.ФолксвагенР 0393 РР11 м. 2020 г.
32.ОпелР 9319 РК7 м. 2015 г.
33.Ренобез рег. номер7 м. 2020 г.
34.СеатР 6519 РК1м. 2020 г.
35.ФиатР 2063 РК3 м. 2013 г.зад бл. „БДЖ“
36.ФордР 6880 РК7 м. 2018 г.
37.ПежоВ 1836 НА4 м. 2016 г.
38.ФолксвагенР 3775 РМ12 м. 2017 г.
39.СитроенР 5958 РА5 м. 2015 г.
40.Фордбез рег. номер10 м. 2020 г.
41.СеатР 8922 КК5 м. 2020 г.
42.ВАЗР 1487 РВ2 м. 2014 г.зад бл. „Простор“
43.РеноХ 7846 КА9 м. 2020 г.пред бл. „Росица“
44.РеноР 6107 РМ8 м. 2013 г.
45.КиаР 3730 РК09 м. 2016 г.
46.ФолксвагенР 1165 РХ10 м. 2016 г.пред бл. „Цибър“, вх. 2
47.ФолксвагенР 6646 РХ8 м. 2018 г.пред бл. „Осъм“, вх. А
48.ОпелР 0765 АТ5 м. 2019 г.пред бл. „Ахелой 1-2“
49.ФиатР 2386 ВК8 м. 2020 г.
50.ПежоВ 2113 ВК6 м. 2017 г.
51.ОпелР 1569 РН10 м. 2020 г.
52.ПежоР 3756 ВР1 м. 2018 г.
53.РеноР 3599 РМ1 м. 2019 г.
54.ОпелР 5207 РН2 м. 2020 г.
55.Москвич (бял)Р 3986 РАняма данни
56.СеатР 3503 РХ7 м. 2018 г.до бл. „Тулча“
КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“
МАРКАРЕГ. НОМЕРПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТПМЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
1.ФолксвагенРА 0193 АН8 м. 2018 г.Зад хотел „Милениум“
2.НисанР 5383 РН10 м. 2019 г.
3.РеноР 9936 РР11 м. 2020 г.Пред бл. „Добруджа“, до вх. „К“
4.ОпелР 0993 РХ8 м. 2019 г.Бл. „Шабла“, пред вх. 3
5.МаздаР 1181 ВС6 м. 2020 г.
6.ИвекоР 7635 АМ2 м. 2018 г.
7.ФолксвагенР 7119 РВ9 м. 2020 г.Бл. „Янтра-1“, до вх. „А“
8.РеноР 8728 АН11 м. 2018 г.До бл. „Марин Дринов“
9.СитроенР 3388 АК3 м. 2020 г.До бл. „Дочо Михайлов“
10.БМВРР 0719 ВА7 м. 2019 г.
11.СитроенР 0452 ВР10 м. 2020 г.
  ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ  
1.СеатСА 3922 ВН8 м. 2019 г.Бул. „Цар Освободител“, пред бл. „Проектант-1“
2.ФордР 4253 КМ11 м. 2020 г.
3.МерцедесР 6606 ВС7 м. 2020 г.
4.ФиатРР 9791 АМ5 м. 2020 г.
5.ФордР 3246 РМ6 м. 2019 г.
6.Москвичбез рег. номер10 м. 2018 г.
Сподели:

Още новини от деня