одмвр русе лого полиция мвр

Спад на престъпността и по-висока разкриваемост на регистрираните престъпления, снижаване на пътнотранспортния травматизъм, както и на регистрираните пътни инциденти отчита ОДМВР – Русе през 2020 г.

Във връзка с разразилата се в световен мащаб пандемия от разпространение на заболяването COVID-19, причинено от коронавирус, през месец март м.г. в страната ни бе обявено извънредно положение, последвано от въвеждането на редица мерки и периоди на ограничения, специфични задължения и дейности, реализирани от институциите в страната и всички граждани.

В тази връзка структурите на Областната дирекция на МВР-Русе в целия регион, през последната една година имаха своите специфични задачи и неспецифични ангажименти, които приоритетно белязаха работата на служителите от вътрешното ведомство и ангажираха изключително голям човешки и материален ресурс на областната дирекция.
Ръководството на ОДМВР – Русе създаде организация и мобилизира всички средства, с които разполага, за да подпомогне населението, държавните и регионалните институции, във връзка с координирането и реализирането редица дейности за ограничаване на разпространението на коронавируса.
Общата цел бе да се защити живота и здравето на българските граждани, да се извършва контрол и да се съдейства за спазване на противоепидемичните мерки.

В цялата област се извършваха полицейски проверки, включващи строг контрол по спазването на въведените мерки, според указанията в заповедите на Министерството на здравеопазването и решенията на Областния щаб,като спрямо нарушителите се прилагаха съответните законови средства – издаваха се устни разпореждания, съставяха се предупредителни протоколи, а при явни нарушения се прилагаха правомощията на служителите по чл. 209а, ал. 1 от Закона за здравето, като се съставяха актове. В ОДМВР-Русе също се отработваха и сигнали, подадени от граждани, за нарушения на мерките – в големите търговски обекти, в обществени сгради, в градския транспорт и т.н. Всяка информация са проверяваше, а при установяване на нарушения са предприемаха съответните действия по компетентност.

За целия период от началото на кризата и до момента бе завишен и контролът по спазване на карантинните режими, като служителите на ОДМВР – Русе и сега продължават да извършват ежедневни проверки на лица, на които са издадени предписания от РЗИ, в това число установени болни и техни контакнтни лица, като само проверяваните регистрирани болни до момента са близо 11 000.
При констатирани нарушения на тези режими в подразделенията на областната дирекция са образувани преписки и досъдебни производства, с оглед изясняване на извършено престъпление по чл.355 от НК. Материалите се докладвани по компетентност в Районна прокуратура – Русе.

До края на 2020 година досъдебните производства, образувани и водени за престъпления по чл. 355 от НК и такива за престъпления свързани с въведеното извънредно положение на територията на Република България по повод епидемичната ситуация от остър респираторен синдром „Коронавирус 2019-nCoV“ са 82 броя. Водените производства са основно за нарушаване на противоепидемичните мерки, свързани с неоснователно преминаване през създадените КПП, както и заради нарушаване на режимите на карантина.

Успоредно с това, до сега от ОДМВР – Русе са издадени и над 400 наказателни постановления за констатирани нарушения, свързани с епидемиологичната обстановка и въведените забрани и ограничения.

Не малко усилия бяха положени от ОДМВР-Русе във връзка с подобряване административното обслужване на гражданите в условията на пандемията. Ограниченията и въведените специфични мерки наложи реорганизация на тези процеси, но благодарение на положените усилия от всички служители това не повлия на качеството на предоставяните от областната дирекция административни услуги.Например по отношение на дейностите свързани с издаване на лични документи ОДМВР- Русе бе първата дирекция въвела улеснението за граждани да се ангажира час за посещение на звеното БДС, чрез предварително записване по телефон.

Независимо от натоварването в структурите на ОДМВР – Русе, през последните 6 месеца областната дирекция бележи значителен ръст по отношение на показателя „състояние на престъпност и разкриваемост“ и заема водещо място по този показател, сред останалите областни дирекции в националната статистика. Освен това Русенска област се характеризира с едно от най-ниските нива на престъпност в страната.

Като цяло през изминалата 2020 година дейността на ОДМВР – Русе, в своята специфика, отбеляза редица положителни тенденции:

  • Повишаване на разкриваемостта по всички показатели;
  • Спад в регистрираната престъпност;
  • Намаляване на регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия, както и на броя на пострадалите и загиналите граждани;
  • Значителен спад в броя на извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица;
  • и други.
  • Въвеждането на извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. , по повод пандемията от COVID–19, беше неочаквано и без прецедент в новата ни история. След повече от година, извънредната обстановка е факт и в момента (до 13.05.2020 г.) и освен сериозна криза, то все още продължава да бъде сериозно предизвикателство, както и „тест“ за всички нас – за способността на гражданите и на институциите да взаимодействат, за да оцелеят и да се възстановят с поносими човешки, хуманитарни, материално-икономически и ценностни загуби.  Затова една от най-важните и изключително съществени роли в тази ситуация се пада на органите на реда – за защита живота и здравето, за запазване на правовия ред.

Повече подробности вижте тук

Сподели: