Спелео клуб "Приста" организира познавателен обход за начинаещи пещерняци в района на Ивановския скален манастирски комплекс "Св. Архангел Михаил"

Спелео клуб „Приста“ организира познавателен обход за начинаещи пещерняци в района на Ивановския скален манастирски комплекс „Св. Архангел Михаил“

Спелео клуб „Приста“ организира познавателен обход за начинаещи пещерняци в района на Ивановския скален манастирски комплекс „Св. Архангел Михаил“. Водач и презентатор ни беше един от най-добрите познавачи на средновековните обители в Поломието – историкът от Регионален исторически музей – Русе Евгени Георгиев.

Умишлено пропуснахме скалната църква „Св. Богородица“, която е в листата на ЮНЕСКО. Насочихме се към по-неизвестните и по-разлини по форма, архитектура, исторически контекст, дори и по трудност на достъпа, скални обекти в района, каза Сашо Попов.

Видяхме, чухме, научихме, а може би и осмислихме значимостта на тези уникални исторически паметници, намиращи се на крачка от Русе, а непознати за повечето туристи, отбеляза той.

През следващите месеци Музеят ще предлага на русенци и гостите на Поломието отново подоби познавателни обходи.

През втората част от деня участниците в курса по пещерно дело продължиха обучението си по картографиране на пещери и пещероподобни обекти. Изобилието на естествени и изкуствени кухини в Поломието е основание за още много предстоящи работа и открития.

Снимките направиха Валентина Илиева и Сашо Попов.

Сподели: