Специализантите д-р Николета Иванова и д-р Семра Еюбова взеха участие в ХХII симпозиум на българското глаукомно дружество

Специализантите д-р Николета Иванова и д-р Семра Еюбова взеха участие в ХХII симпозиум на българското глаукомно дружество

Специализантите в УМБАЛ „Канев“ – Русе д-р Николета Иванова и д-р Семра Еюбова взеха участие в ХХII симпозиум на българското глаукомно дружество, което се проведе в град Казанлък.

В месеца на борбата с глаукомата Ви напомняме за някой важни факти за глаукома.

Глаукомата, наред с катарактата, е сред основните причини за слепота в световен мащаб. Терминът глаукома е широко понятие и включва група от дегенеративни заболявания, протичащи с характерни изменения в зрителното поле. Тя може да доведе до увреждане на зрителния нерв, който пренася зрителната информация от окото към мозъка.

В много случаи увреждането на зрителния нерв се дължи на повишено налягане в окото, известно също като вътреочното налягане (ВОН). Това налягане и поносимостта на зрителния нерв към него е строго индивидуално и не трябва повишеното очно налягане да се отъждествява с глаукома.

От глаукома страдат милиони хора по света. По- често процесът настъпва бавно и неусетно, без болка и особена симптоматика. С напредване на състоянието се появяват значителни дефекти в зрителното поле. Оставено без лечение и контрол, заболяването може да доведе до пълна слепота. Ето защо глаукомата е особено опасна и коварна. Това, което заболяването отнеме от зрението, не може да бъде възстановено.

Съществуват предразполагащи фактори за развитие на глаукома. Тя се среща по-често над 45 годишна възраст, при хора със захарна болест, сърдечно- съдови заболявания и фамилна обремененост. Ранното и откриване е критичен момент за нейното лечение. Затова е задължително измерването на вътреочното налягане при хора над 40 години, посетили очен кабинет. Основната цел на терапията е насочена към намаляване на вътреочното налягане и подобряване кръвоснабдяването на окото. Идеята е да се спре прогресирането на процеса, да се стабилизира зрителното поле и разбира се, да се запази зрението на пациента. Това може да се постигне с поставяне на капки в очите, лечение с лазер или с операция.

Сподели: