Специалистите от екипа на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” организираха първа среща с родители от началната група в Детска градина „Светилник“

Специалистите от екипа на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” организираха първа среща с родители от началната група в Детска градина „Светилник“

Специалистите от екипа на проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” организираха първа среща с родители от началната група в Детска градина „Светилник“. Той се оказа не толкова непознат за част от дошлите, защото те вече са имали по-големи деца, които са се възползвали от възможностите на проекта. Въпреки това, Галя Русева и Пламена Габровска – социални работници, представиха специалистите Айтен Мустафова – психолог, Диана Петрова- специален педагог, Искрена Василева – логопед, както и работата на други, които не присъстваха на срещата. Бяха обяснени дейностите, целите и ползите от работата на специалистите с децата. Удобство за всички е, че кабинетите им са в сградата на детската градина и не изисква допълнително ангажиране на родителите. Те, от своя страна, се интересуваха най-вече от работата на логопеда и кинезитерапевта. На всички родители бяха раздадени заявления, които трябва да се попълнят за участие в проекта. Още 25 такива документа са били предоставени на родителите и във филиала на детската градина в блок 205 на квартал „Чародейка“.

Сподели: