Специалисти от русенската библиотека на конференция в Търново

Специалисти от русенската библиотека на конференция в Търново

Форумът се проведе на 14 и 15 ноември в Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново. Русенци се включиха с три доклада. Първия – „Захари Стоянов в специалните колекции на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, прочете Валерия Йорданова. Христина Везирева представи колективната разработка с Геновева Генчева и Силва Василева „Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов“. Ренета Константинова запозна присъстващите със започналия през септември проект „Послания на времето. Михаил Арнаудов – познат и неизвестен“.

ХVІІІ Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ беше посветена на 130-годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново и на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и сродните му права в работата на библиотеките.

По време на работата й беше отбелязана и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и неин преподавател.  Дълги години проф. Георгиева работи и в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Сподели:

Още новини от деня