Специалната награда за „Община Сливо поле – община с най-висок БВП на глава от населението“

Специалната награда за „Община Сливо поле – община с най-висок БВП на глава от населението“

Днес в гр. Велико Търново – Ритуална зала в сградата на общината, от 11:00 часа, се проведе третата от шестте срещи по мащабния национален проект  „Образцова община“. Целта на проекта е да се откроят добрите практики в българските общини и да се направи обективно сравнение за тяхното развитие.

На церемонията бяха оповестени резултатите от проучването за Северен централен район. Класацията е на база сбор от обективно измерими показатели за икономическо развитие, инфраструктура и качеството на живот.

 Община Сливо поле е сред големите победители в проекта „Образцова община“.

Специалната награда  „Община Сливо поле – община с най-висок БВП на глава от населението“ за Северен централен район беше връчена на Кмета Валентин Атанасов лично от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Като парична стойност на всички продукти и услуги, произведени в една икономика за определен период БВП (Брутният вътрешен продукт) е измерител на икономиката и показател за стандарта на живот.

Това е поредно признание за ръководството и екипа на Община Сливо поле, начело с Кмета Валентин Атанасов. Наградата е присъдена за приноса им за подобряване на икономическата обстановка и повишаване стандарта и качеството на живот на гражданите.

Главният редактор на „24 часа“, Борислав Зюмбюлев, направи коментар като каза: „Тази награда е много ценна, защото показателите за добър БВП (Брутен вътрешен продукт)  показват, че Общината се развива в правилната посока“.                                                  

 Г-н Атанасов коментира: „Този приз е дело на добрите, предприемчиви и трудолюбиви бизнесмени и граждани от Общината“.

Наградата се приема като резултат от колективният труд на ръководство на Общината  и е подарък за гражданите по случай празника на Община Сливо поле.

Сподели:

Още новини от деня