Спечелено първо място от студенти в специалност „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на междурегионално състезание

На 29 април, 2021 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се преведе онлайн Междурегионално състезание „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим заедно“, в което се включиха девет отбора с участници от средни училища и професионални гимназии в Русе (СУ „Христо Ботев“,  АЕГ „Гео Милев“, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, ПГИ „Елиас Канети“, ПГО „Недка Иван Лазарова“, СУ „Майор Атанас Узунов“) и студенти от специалностите „Бизнес и мениджмънт“ и „Социални дейности“ в Русенски университет. Всички отбори представиха своите проектни предложения с вложени в тях иновативни и креативни идеи в областта на социалните дейности, бизнеса и предприемачеството.

Студентите от първи курс на специалност „Социални дейности“ Даяна Георгиева, Сюлбие Хюсмен, Хюдаим Неждет, Назмие Алиева, Георги Линджев и Иво Тошков представиха своята идея „От утре на работа“, в която се включва предложение за справяне с безработицата, като едно от най-сериозните предизвикателства в условията на пандемията от COVID-19, чрез създаване на онлайн приложение за информиране и консултиране на загубили заетостта си хора и за създаване на условия за хората в затруднено положение да разширят възможностите си за независим живот, да повишат мотивацията си за осигуряване на заетост, да подобрят качеството си на живот, да съхранят човешкото си достойнство и да се почувстват по-значими в обществото (https://www.youtube.com/watch?v=FDHToxquAmc).  

Разработките на всички участници бяха оценявани от жури по предварително определени критерии за креативност, приложимост, иновативност, екипна работа и социален ефект. Всички членове на отбори получиха сертификати за участие, а по отделните критерии се излъчиха класираните на първо място отбори, които бяха приветствани от журито за постигнатите отлични резултати.   

GRAND PRIX беше присъдена на отбора на студентите от специалност „Социални дейности“ към Русенски университет, получил най-голям брой точки за своето проектно предложение! Те също бяха приветствани от председателя на журито проф. дн Сашо Нунев, който отбеляза, че студентите от специалността продължават добрата традицията отпреди два месеца, когато техните отбори отново спечелиха първите места в хакатона на тема за икономическо овластяване на жени, които са жертви на насилие от интимния партньор.

Продължаваме уверено да работим за повишаване на качеството на обучението на студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник и за достойното им представяна на различни форуми!

Сподели: