детска градина синчец

Спешно се налага да бъдат подменени отоплителния котел и газовата горелка в сградата на ДГ „Синчец“ в кв. Средна кула

Време за прочитане: < 1 мин.

В Община Русе е постъпило предложение от директора на ДГ „Синчец“, с вх. № 31-31-23/08.10.2021г., от което е видно че спешно се налага да бъдат подменени отоплителния котел и газовата горелка в сградата на детското заведение в кв. Средна Кула. Извършен е оглед и е направена констатация от инспектор технически надзор към Овергаз техника АД, според която съществуващия котел е негоден за експлоатация, поради дълбока корозия, теч и частично изгоряла взривна клапа. Газовата горелка е с недостатъчна мощност, което налага да се работи през нощта, за да се постигнат съответните температури в помещенията. Към настоящия момент отоплителната инсталация не функционира и занималните на децата се отопляват с алтернативни уреди, които не са подходящи за предстоящия зимен сезон.

В тази връзка кметът на Община Русе Пено Милков предлага на общинските съветници да гласуват утре в Инвестиционната програма за 2021г. в дейност 311 „Детски градини“ – местни дейности, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ създаване на нов обект: „Стоманен отоплителен котел с мощност 459 kw и газова двустепенна горелка 450 kw за ДГ „Синчец“-гр. Русе“ – 27 180лв, съгласно приложена оферта. Средствата в размер на 12 180 лв. се осигуряват от бюджета на детската градина, останалата част в размер на 15 000 лв. се отпускат от компонент „Резерв“ към Формулата за разпределение на средствата за местна дейност за 2021г.

Сподели:

Още новини от деня