Спортен полуден се проведе в ПГИУ – Русе

На 20.05.2021 г. се проведе спортен полуден. Дъждовното време наложи отлагането на планирани спортни събития по баскетбол и футбол, но въпреки това се проведоха състезания по волейбол и по шахмат. В турнира по волейбол взеха участие сборни отбори на класовете от VIII до XI. Първи стана отборът на IX клас, следван от този на XI клас, а трети останаха VIII клас. В шахматното съревнование на първо място се класира Баръш Шукриев от VIII „а“ клас, второ място зае Криян Илиев от Х „б“ клас, а трето място завоюва Алекс Ангелов от IX „а“ клас. Всички участници демонстрираха отлични спортни умения и качества. Автор: Румен Белчев – учител по физическо възпитание и спорт

Сподели: