община две могили

Спортният комплекс в Две могили ще се състои от три едноетажни обема с различна функция

Спортен комплекс ще бъде изграден в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили. Предвижда се изграждането на нова сграда, съвместяваща следните функции – зала за тенис на маса, фитнес, съблекални, санитарни възли и обслужващи помещения, както и кафе-клуб, който е със самостоятелен вход и обслужващи помещения към него. В проекта са предвидени паркинг за посетители и оформяне на околното пространство с алеи за достъп, пейки, озеленяване и осветление.

Сградата е предвидена едноетажна, разположена в югозападната част на имота, на три метра от регулационните линии. Общата разгъната застроена площ на сградата е 850,38 кв.м. Паркирането е предвидено в рамките на имота, като за целта са обособени 21 паркоместа за леки автомобили в източната част на имота. Предвидени са и 10 велосипедни стойки, разположени непосредствено до главния вход на сградата. Максималният брой посетители за целия комплекс, включително кафенето е 70 човека.

Спортният комплекс се състои от три едноетажни обема с различна функция. Най- високият обем е залата за тренировки по тенис на маса, в която са предвидени четири броя маси за тенис с необходимата площ около тях за безпрепятствена игра. Долепен до него в източната му част е функционално обособения обем съдържащ фоайе с портиер и тоалетни, съблекални с прилежащите им санитарни възли и сауна, фитнес, офиси и обслужващи складове. Тук е и главния вход на сградата, разположен на южната фасада.

 Третият обем долепен по северната фасада на залата за тенис на маса съдържа кафе-клуб, който обслужва спортния комплекс. Той е ориентиран с изглед към озеленената част на дворното пространство и се състои от зала за клиенти, подготвителна, склад и тоалетни. Оформена е и външна тераса също с изглед към дворната част.

Конструкцията на залата е стоманена, съгласно конструктивния проект, външните стени са предвидени със стенни панели тип „Сандвич“ с пенополиуретанова пяна и дебелина 10 см. Покривът е скатен – 10% наклон и покритие със същия тип покривни панели, с дебелина 10см. Конструкцията на другите два обема – фитнеса с обслужващите помещения и кафе-клуба – е стоманобетонна, по конструктивен проект, със зидани вътрешни и външни стени. Покривът е плосък.

През месец ноември тази година Министерски съвет отпусна на Община Две могили 1.6 млн. лева за осъществяването на проекта.

Сподели: