Спортни дейности, арт терапия и специални тренинги в лятната програма на Община Русе "Заедно можем повече!"

Спортни дейности, арт терапия и специални тренинги в лятната програма на Община Русе „Заедно можем повече!“

Продължава лятната програма „Заедно можем повече!“ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Русе. Тя е създадена с цел да предостави на децата и младежите от Община Русе забавни и увлекателни занимания с фокус върху грижата за физическото и психическото здраве на подрастващите.

Сред предлаганите до 4 август дейности са хипотерапия, арт терапия и музикотерапия. Тези занимания имат за цел да помогнат на участниците в тяхното самоопознаване, развиване на определени таланти, както и на умения за ефективно справяне с ежедневните предизвикателства.

Програмата включва още разнообразни спортни дейности като аеробика, каланетика и зумба, които спомагат за физическото и психическото здраве, а също така ще бъдат предложени и техники за справяне с негативни емоции.

„Заедно можем повече!“ подкрепя и насърчава интереса на децата и младежите към четенето и новите технологии. С предвидената екскурзия в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се цели провокиране на интереса у децата към книгите и развиването на любознателността към света и науката. Участниците ще имат възможност да посетят и кинопрожекция, както и да проведат дискусия върху филма.

Планирани са и съвместни дейности с Българския младежки Червен кръст (БМЧК) чрез лекции и тренинги по теми като оказване на първа помощ, справяне с водни травми и ползите от образованието. Децата ще имат възможност да посетят и Районната служба за пожарна и аварийна безопасност и да наблюдават демонстрация на пожарникарски техники.

Родителите също могат да се включат в дейностите като за тях организаторите са предвидили специализирана подкрепа чрез програма „Училище за родители“. Тя е ориентирана към семейства с деца с предизвикателно поведение, като на участниците ще бъде предоставено съдействие и семейно консултиране.

Пълната програма, както и контакти с организаторите за включване в летните дейности, можете да видите тук.

Сподели: