Спортното училище в Русе ще бъде изцяло обновено

Спортното училище в Русе ще бъде изцяло обновено

Време за прочитане: 2 мин.

Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе ще бъде изцяло обновено. Преди около месец и половина започнаха дейностите по саниране на фасадата от западната част на сградата и подмяната на дограмата, където това не бе направено досега. Ще се работи и по басейна на учебното заведение. Бенефициент на европейските средства по ОП „Региони в растеж“ е Министерството на младежта и спорта.

Проектът е насочен към подобряване на образователната инфраструктура, която има едновременно регионално и национално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите се, свързани с условията на пазара на труда, но същевременно и към подкрепа на обекти на образователната инфраструктура за учащи в неравностойно положение, приоритизирани на национално ниво.

Освен значението си за Русенска област спортно училище „МАйор Атанас Узунов” е неразделна част от националната система на физическото възпитание и спорта в България. Този тип училища са основни звена за подготовка на елитни спортисти и подобряването на условията в тях ще допринесе за създаване на привлекателна и безопасна среда за развитие на таланта на най-добрите състезатели от спортния резерв на страната.

Мерките за енергийна ефективност по отношение на сградния фонд ще спомогнат за адаптиране на образователната инфраструктура към очакваните климатични изменения и ще отговарят на нуждите за енергийно обновяване на сградния фонд. С реализацията на мерките по подобряване на достъпа за хора с увреждания до сградата на училището, ще се повишат значително възможностите на децата и хората със затруднена мобилност в съответствие с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания. Това е предпоставка за социалното им включване и борба с изолацията на тази група от обществото.

Министерство на младежта и спорта е отговорна институция за управлението на проекта и осигуряване на качествено изпълнение на заложените дейности. Предстои доставка на ученическо оборудване и осъвременяване оборудването на басейна. Значителна част от оборудването е насочено към осъвременяване на условията за подготовка на здравословна храна във ведомствения стол. Интервенцията цели цялостната модернизация на същия. Интервенцията е свързана и с поддържане на хигиена на високо ниво. Предвидено е модерно обзавеждането на общежитието. Включено е в закупуваното оборудване и осигуряване на енергоспестяващи тела с цел да се отговори на изискванията за енергийна ефективност.

Сподели:

Още новини от деня