избори 9 юни 2024

Справките за ТЕЛК на желаещите да гласуват в мобилна секция ще се правят по електронен път

Справките за ТЕЛК на желаещите да гласуват в мобилна секция ще се правят по електронен път от всички общински администрации на предстоящите избори на 9 юни 2024 г. Тази услуга е възможна след присъединяването на Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) към Системата за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX) на Министерството на електронното управление.

В присъединената информационна система се обработват данни на лицата, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, след 15.10.2020 г. В нея се поддържат следните справки – „Справка за всички експертни решения на лице“, „Справка за всички експертни решения, издадени за период“ и „Справка за последното експертно решение на лице“.

Общинските администрации ще получат достъп до справките след официално подадено заявление от страна на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Сподели: