община иваново

Издават се справки от Метеорологична обсерватория – Русе на засегнатите от бурята на 6 юни

Община Иваново уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с евентуално настъпили материални и финансови щети на жилищни и стопански обекти, съоръжения, земеделски земи и култури и всякакъв друг вид движима и недвижима собственост в резултат на усложнената синоптична обстановка на 06.06.2022г. (както и при аналогични минали или бъдещи случаи), могат да получават валидна справка от Метеорологична обсерватория – Русе, която е задължително изискуема от съответните застрахователни компании или други институции и органи по обезщетяване. За целта се попълва Заявка на място в Метеорологична обсерватория – Русе или по имейл и се заплаща такса, съгласно Правилника за хидрометеорологично информационно обслужване на НИМХ.

Бланка на Заявката можете  да изтеглите от тук 
Метеорологична обсерватория – Русе
Ул. „Княжеска“ № 8 /сграда на Военно окръжие/,
ет.2 – дясно, офис 16
тел. 0887 26 28 26 

Сподели: