съдебна палата русе

Спрямо 11 лица в част от Русенска област са ползвани СРС за година

През 2019 година от страна на прокурорите в Районна прокуратура – Русе са били наблюдавани общо 8 досъдебни производства, водени срещу 11 лица. По посочените досъдебни производства /ДП/ са поискани и използвани 34 оперативни способа на специални разузнавателни средства разпределени като следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване и проверка на кореспонденция. Няма неуважени от съда искания за използване на специални разузнавателни средства.

Две от делата са внесени със споразумения срещу две лица, които са приключили с влязъл в сила осъдителен съдебен акт. Производството по едно от делата е спряно, а производството по останалите пет досъдебни производства не е приключило.

За сравнение:


През 2018 год. от страна на прокурорите в РП – Русе са били наблюдавани общо 4 ДП, водени срещу 17 лица, от които няма дело внесено в съда.Едно дело е изпратено по компетентност и едно е останало неприключило. По посочените ДП са поискани и използвани 30 оперативни способа на специални разузнавателни средства разпределени като следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване и проверка на кореспонденция. Няма неуважени от съда искания за използване на специални разузнавателни средства. В отчетния период е спряно едно ДП, по което са били използвани СРС.

През 2017 год. от страна на прокурорите в РП – Русе са били наблюдавани общо 5 ДП, водени срещу 13 лица, от които 1 дело е внесено в съда, като е предадено на съд 1 лице. По посочените ДП са поискани и използвани 5 оперативни способа на специални разузнавателни средства разпределени като следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване. Няма неуважени от съда искания за използване на специални разузнавателни средства. В отчетния период е прекратено едно ДП, по което са били използвани СРС.

Сподели:

Още новини от деня