работници строителство нова сграда обект център русе

Средната работна заплата в Русенска област нараства до 895 лева в края на март

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. нарастват с 35.2 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2017 г., като достигат 2.31 милиона. 68 182 са те в Русенска област, като се наблюдава увеличение средно със 100 през всеки изминал месец от началото на тази година.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най – голямо увеличение на наетите лица в страната се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.5%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.2%. Най – голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в страната е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 0.8 %. В структурата на наетите лица по икономически дейности най – голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.4 и 17.1%.

В края на март 2018 г. в сравнение с края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 34.5 хил., или с 1.5%. Най – голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 6.4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.2 хил., и „Строителство“ – с 4.9 хил., а най-голямо намаление в „Операции с недвижими имоти“ – с 1.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най – значително в икономическите дейност и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.0%, а най – голямо намаление е регистрирано отново в „Операции с недвижими имоти“ – с 4.3%.

По предварителни данни на Националния статистически институт средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. в Русенска област е 895 лева. През януари тя е била 887 лева.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"