Средновековен меч получи като дарение Регионалният исторически музей в Русе

Средновековен меч получи като дарение Регионалният исторически музей в Русе

Средновековен меч от периода 15-16 век получи като дарение Регионалният исторически музей в Русе. Г-н Свилен Попов, директор на училището в Тетово, предостави на музея ценния добре запазен екземпляр на хладно оръжие. През десетилетията назад мечът е бил изложен в музейната сбирка на училището. По спомени оръжието е било открито при оран в началото на 60-те г. на XX век.

Сподели: