карта градски транспорт русе

Средно-месечният брой продадени карти за пътуване в градския транспорт на Община Русе е 1 100

През 2016 г. са издадени абонаментни карти с намаление за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение, при компенсация от общинския бюджет по 9,46 лв. на карта (без месеците юли и август), както следва:

Месец
Брой карти
Компенсация
Януари
1 164
11 011,44 лв.
Февруари
1 344
12 714,24 лв.
Март
1 328
12 562,88 лв.
Април
1 187
11 229,02 лв.
Май
  966
9 138,36лв.
Юни
 572
5 411,12 лв.
Юли
0
0 лв.
Август
0
0 лв.
Септември
1 050
9 933 лв.
Октомври
1 270
12 014,20 лв.
Ноември
1 352
12 789,92 лв.
Декември
 735
6 953,10 лв.
ОБЩО:
                      10 968
            103 757,28 лв.

Видно от справката по горе е, че средно-месечния брой продадени карти е 1 100 бр.

С допълнителното намаление от 2,00 лв., компенсацията става 11,46 лв. на карта, при което се очаква леко увеличение на продажбите на този вид карти. За това разчетът на средствата е извършен на база предполагаем средно месечен брой – 2 000 бр.

При допълнително намаление с 2,00 лв. от цената на картата ще са необходими средства в размер, както следва:

2 000 бр. х 2,00 лв. = 4 000 лв. ср.месечно
4 000 лв. х 12 месеца = 48 000 лв. в годишен размер.

С тази промяна цената на картите за учащите се, студентите и докторантите редовно обучение става целогодишна: за автобусните линии – 20,00 лв., а за тролейбусните – 18,00 лв.

Сподели:

Още новини от деня